Kermisnieuws! Terug

24 Aug, 2018

Bron: Gemeente Heemskerk

Ritprijzen kermisattracties


Het is elk jaar weer leuk om naar de kermis te gaan. Zeker voor de kinderen! Maar ook de ouders kunnen dit jaar weer genieten, want bij de verpachting is bedongen dat gedurende de hele kermis (woensdag tot en met vrijdag) voor alle kinderzaken maximaal € 2,00 per rit per kind gevraagd mag worden.
De oudere kinderen en andere liefhebbers kunnen dit jaar voor een vast bedrag van € 2,50 per rit per persoon terecht bij de andere vermaakzaken.

Om de kermis extra aantrekkelijk te maken, komen er dit jaar drie speciale attracties: een Booster, Reactor en een Bungee. De Booster mag € 4,00 per persoon vragen en de Bungee een bedrag van tussen € 2,50 en € 4,00 per persoon. De Reactor vraagt € 2,50, net als de andere vermaakzaken. Bij de lijntrek (touwtje-trek) is het mogelijk om drie keer te trekken voor € 2,00. Met de kanszaken zijn geen prijsafspraken gemaakt.

Als onverhoopt mocht blijken dat een kermisexploitant zich niet aan deze vastgestelde ritprijzen houdt, kunt u dit doorgeven aan het callcenter van de gemeente, telefoonnummer 14 0251.

Kinderattracties: Adventure Ride, mini cars en draaimolen.
Attracties: Reactor, Rupsbaan, Glazen doolhof, Mad Mill, Beach Party, Tornado, Autoscooter, Breakdance, Funhouse, Power Wave en Chaos.

Prikkelarme uren


Dit jaar wordt op de kermis in Heemskerk twee uur gereserveerd voor mensen die last hebben van geluid- en lichtprikkels. De kermisexploitanten laten hun attracties dan langzamer, zachter en met minder lichteffecten draaien. Deze "prikkelarme” uren zijn op woensdag 5 september 2018 van 12.00 uur tot 14.00 uur. De kermis gaat hiervoor een uur eerder open dan gebruikelijk is.

Fietsenstalling


Ook dit jaar hoeft u niet bang te zijn dat men er met uw fiets vandoor gaat. Er wordt namelijk weer een bewaakte fietsenstalling neergezet. Deze wordt evenals vorig jaar geplaatst aan de Maerten van Heemskerckstraat, in het plantsoen voor het politiebureau. De stalling wordt beheerd door leden van de scoutinggroep Toxopeus. Er wordt € 2,00 gevraagd voor de stalling van een fiets en € 3,00 voor de stalling van een bromfiets en scooter. Het is niet mogelijk om tassen, jassen, helmen en dergelijke in bewaring te geven. Vanaf de Maerten van Heemskerckstraat is het kermisterrein gemakkelijk bereikbaar via een verlicht pad achter het politiebureau om.

Vuurwerk


Op vrijdagavond rond 22.00 uur wordt vanaf het dak van het gemeentehuis (naast het kermisterrein) vuurwerk afgestoken. Dit vuurwerk wordt u aangeboden door de kermisexploitanten. Als u wilt komen kijken, wilt u zich dan opstellen op het voor de kermis al afgesloten weggedeelte Karshoffstraat-Koningin Wilhelminastraat of op de trottoirs in omliggende straten, zodat het verkeer niet wordt gehinderd.

Veiligheid


Politie, brandweer, horecaondernemers, beveiligers , organisatoren en gemeente proberen de kermisdagen zo veilig mogelijk te laten verlopen. U kunt daar als bezoeker ook een bijdrage aanleveren. Daarom wordt uit veiligheidsoverwegingen geadviseerd tijdens de festiviteiten geen rugtassen mee te nemen.

Alcohol en drugs


Tijdens de kermis is het een gezellige boel. Het is echter niet gewenst dat er te veel overlast ontstaat, doordat tijdens de feestdagen van huis meegenomen of bij winkels gekochte alcoholische dranken op straat worden opgedronken. Daarom treden de politie, de portiers/beveiligers en de gemeentelijke handhavers op tegen het gebruik of het bij zich hebben van alcoholische dranken buiten het evenemententerrein van de wielerronde en harddraverij, de horecagelegenheden en terrassen en het collectieve terras (gebied in het centrum binnen de wegafsluitingen).

Het evenemententerrein van de wielerronde bestaat uit het parcours met beide zijden van de weg en aanliggende voorzieningen (muziekpodia en terrassen). Het evenemententerrein van de harddraverij bestaat uit de baan met beide zijden van de weg, aanliggende voorzieningen en de directe omgeving daarvan.

Ook tegen het in bezit hebben en gebruiken van drugs wordt door de politie opgetreden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Voor een gezellige en veilige feestweek zijn deze zaken immers niet gewenst.

Glas op straat


Het gebruik van glas op straat is in verband met gevaar voor letsel en schade verboden. Evenals vorig jaar geldt dat ook tijdens de harddraverij en op het harddraverijterrein glaswerk niet wordt toegestaan. Als u toch glaswerk bij u heeft, wordt gevraagd dit in te leveren (zonder recht op teruggave) bij de ingang van de baan. Als u dit niet wilt, krijgt u geen toegang tot de harddraverij.

In verband met de veiligheid laat de harddraverijvereniging op het terrein geen kliko’s meer toe, die moeilijk te controleren zijn. De beveiligers kunnen de inhoud van kliko’s niet intensief controleren op de aanwezigheid van glaswerk. Dit zou te veel tijd in beslag nemen. Daarom is het advies om uitsluitend tassen, koelboxen, koeltassen en dergelijke mee te nemen op het harddraverijterrein.

Regels drankverkoop tijdens de wielerronde, de harddraverij en de kermisdagen


In de laatste jaren is het gewoonte geworden dat mensen tijdens de kermisdagen zelf alcoholhoudende dranken meenemen en/of vanaf eigen terrein (bijvoorbeeld tuinen) beschikbaar stellen (vooral tijdens de wielerronde). Als dit binnen een beperkte vriendenkring gebeurt, is dat geen probleem. Als er echter aan veel bezoekers op commerciële basis drank wordt verkocht, wordt het een ander verhaal. Het is namelijk verboden zonder vergunning en zonder de benodigde diploma’s alcoholhoudende drank te verkopen. De politie en de gemeentelijke handhavers zullen extra controleren op deze activiteiten en als er sprake is van overtredingen, verbaliseren en de goederen in beslag.

Feestje? DJ!